درمان بیماری های حنجره

درمان بیماری های حنجره

درمان بیماری های حنجره

سرطان حنجره (به انگلیسی: کارسینومای حنجره carcinoma) با توجه به نقش های مختلف حنجره (گفتار، حفاظت تنفسی، بلع) همیشه فرآیندی پیچیده و بحث برانگیز بوده است. دانش گسترده ای از الگوهای تکثیر تومورها و روش های درمانی گوناگون برای...