زیبایی

هدف از جراحی های زیبایی ناحیه صورت و گردن، تشخیص مشکلات و نقایص پیش آمده در زیبایی صورت و گردن و سپس  درمان کامل و دائمی این مشکلات است. البته مهم است که کارکرد اعضا ی صورت حفظ شود و در عین حال ظاهر صورت و گردن، جوان تر و... هدف از جراحی های زیبایی ناحیه صورت و گردن، تشخیص مشکلات و نقایص پیش آمده در زیبایی صورت و گردن و سپس  درمان کامل و دائمی این مشکلات است. البته مهم است که کارکرد اعضا ی صورت حفظ شود و در عین حال ظاهر صورت و گردن، جوان تر و جذاب تر شود. از جمله روش های جراحی، که می توانند صورت و گردن را  به شکل چشمگیر و خیره کننده ای زیباتر کنند می توان به این موارد اشاره کرد (اگر چه تنها محدود به این موارد نمی باشد). مشاهده بیشتر